W 2013 roku Konsultanci BPX rozpoczęli prace przy projekcie wewnątrzgrupowych rozliczeń w jednej z największych spółek branży FMCG.

Projekt skoncentrowany jest na automatyzacji procesów płatniczych oraz nettingu pomiędzy podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej. Przygotowywane rozwiązanie ma za zadanie wesprzeć Regionalne Centrum Treasury zlokalizowane w Holandii, w uzgodnieniu globalnych rozliczeń pomiędzy poszczególnymi oddziałami grupy. Architektura systemowa ma stanowić rozszerzenie istniejącej tzw. Payment Factory opartej o moduł SAP In-House Cash. Ponadto, integruje system transakcyjny z aplikacją internetową przygotowaną w ramach SAP NetWeaver Portal. Konsultanci BPX objęli rolę konsultantów wiodących oraz architektów rozwiązania, odpowiadając od strony funkcjonalnej za kompletność i spójność przygotowywanego środowiska SAP.