EBI 2014

Raport EBI nr 1/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2014
Data dodania 2014-01-13 18:14:01
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Raporty przekazywane będą w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 luty 2014 roku
Raport roczny za 2013 rok – 13 maj 2014 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 14 maj 2014 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14 sierpień 2014 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopad 2014 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2014
Data dodania 2014-01-23 16:20:04
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
 
Odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu
 
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że dnia 23 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 01/01/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu DOMEX-BUD Development S.A. Pana Tomasza Kowalskiego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 
Osoby reprezentujące spółkę:
 • Ryszard Wenglorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Raport EBI nr 3/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2014
Data dodania 2014-01-23 16:28:32
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Powołanie Prezesa Zarządu
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 02/01/2014 o powołaniu z dniem 23 stycznia 2014 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Panią Annę Saczuk.
Pani Anna Saczuk, lat 30, posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Pani Anna Saczuk oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pani Anna Saczuk nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2014
Data dodania 2014-01-24 14:25:29
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację od pana Ryszarda Wenglorza z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 24 stycznia 2014 roku.
Powodem rezygnacji jest zmiana większościowego akcjonariusza Spółki DOMEX-BUD Development S.A..

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2014
Data dodania 2014-01-24 14:28:52
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację od pana Tomasza Magiery z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 stycznia 2014 roku.
Powodem rezygnacji jest zmiana większościowego akcjonariusza Spółki DOMEX-BUD Development S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 6/2014
Data dodania 2014-01-24 14:30:32
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację od pana Mirosława Durkacza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 stycznia 2014 roku.
Powodem rezygnacji jest zmiana większościowego akcjonariusza Spółki DOMEX-BUD Development S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 7/2014
Data dodania 2014-01-24 14:32:19
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację od pana Bogumiła Łapicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 stycznia 2014 roku.
Powodem rezygnacji jest zmiana większościowego akcjonariusza Spółki DOMEX-BUD Development S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2014
Data dodania 2014-01-24 14:35:08
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację pana Krzysztofa Milewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 stycznia 2014 roku.
Powodem rezygnacji jest zmiana większościowego akcjonariusza Spółki DOMEX-BUD Development S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2014
Data dodania 2014-01-24 21:39:08
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Uzupełnienie raportu nr 3/2014
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nowego Prezesa Zarządu Spółki.
Niniejszy raport stanowi uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku informującego o powołaniu Prezesa Zarządu.
W załączeniu życiorys Prezesa Zarządu Spółki Pani Anny Saczuk.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Anna Saczuk – życiorys

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2014
Data dodania 2014-01-25 10:31:51
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Nowa strategia Spółki
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej widomości nową strategię działalności Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DOMEX-BUD Development S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 11/2014
Data dodania 2014-01-28 11:55:21
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Objęcie obligacji
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2014 roku Spółka objęła 4000 sztuk obligacji Spółki Business Partners Excellence Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu serii A: 2014, o numerach seryjnych od 0001 do 4000, o wartości nominalnej 1000,00 zł za sztukę. Łączna kwota transakcji wyniosła 4.000.000,00zł.
Przedmiotowe obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym 6% i nie są zabezpieczone.
Zgodnie z warunkami emisji wykup przedmiotowych obligacji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.
Kryterium uznania objęcia obligacji za znaczące jest ich łączna wartość wynosząca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Business Partners Excellence Sp. z o. o. o jest większościowym akcjonariuszem Spółki DOMEX-BUD Development S.A., posiada 70,92% akcji.
Nabycie aktywów nastąpiło ze środków własnych Spółki.

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 12/2014
Data dodania 2014-02-07 19:56:56
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Rejestracja umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu dnia 27 stycznia 2014 roku wpisu o umorzeniu 879.000 szt. akcji własnych serii A, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000zł oraz zmianie §5 Statutu Spółki.
W związku z powyższym, na dzień 27 stycznia 2014 roku, kapitał zakładowy DOMEX-BUD Development S.A. wynosi 3.562.537,00 zł i dzieli się na:
– 3.150.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda,
– 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda,
– 52.537 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu DOMEX-BUD Development S.A. wynosi 3 562 537.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 05/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2013 roku.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2014
Data dodania 2014-02-14 21:41:54
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Ołoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 marca 2014 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 marca 2014r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna& Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 15/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 15/2014
Data dodania 2014-02-14 22:12:43
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Zamierzone zmiany w statucie spółki
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 12 marca 2014r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany statutu spółki o znacznym zakresie. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Zestawienie obecnie obowiązujących postanowień statutu oraz treść proponowanych zmian

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 16/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 16/2014
Data dodania 2014-03-12 14:19:21
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2014 roku
Zarząd Domex-Bud Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 marca 2014 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd Domex-Bud Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domex-Bud Development S.A w dniu 12marca 2014 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 17/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 17/2014
Data dodania 2014-03-12 14:27:37
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Podjęcie decyzji o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 marca 2014 r. podjęło uchwałę o istotnej zmianie działalności Emitenta.
Emitent będzie działał w branży IT i będzie specjalizował się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP i Business Intelligence.
Przedmiotem działalności Emitenta zgodnie z uchwaloną zmianą §4 statutu będzie prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5);
2. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6);
3. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z);
4. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);
5. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z);
6. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z);
7. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z);
8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47,9);
9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47,91, Z);
10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z);
11. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);
12. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z);
13. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z);
14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z);
15. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z);
16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1);
17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z);
18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z);
19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z);
20. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z);
21. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z);
22. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2);
23. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z);
24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z);
25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z);
26. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9);
27. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B);
28. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1);
29. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2);
30. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z);
31. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z);
32. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z);
33. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z);
34. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z);
35. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z).

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 18/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 18/2014
Data dodania 2014-03-12 16:04:19
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
Zarząd Spółki Domex-Bud Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12.03.2014r. powołano na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

 • Bogusław Cieślak
 • Tomasz Chudzikowski
 • Bianka Kunicka – Chudzikowska
 • Maciej Wiśniewski
 • Jarosław Kuśnierz

Kadencja wymienionych wyżej Członków Rady Nadzorczej upłynie dnia 12 marca 2017r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 12.03.2014r. wybrała Bogusława Cieślaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej a Tomasza Chudzikowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Szczegółowe informacje na temat powołanych Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 19/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 19/2014
Data dodania 2014-03-12 16:11:02
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Powołanie Członka Zarządu Emitenta
Zarząd Spółki Domex-Bud Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 12.03.2014r. powołała na Członka Zarządu Pana Rafała Klawikowskiego.
Kadencja wyżej wymienionego Członka Zarządu upłynie z dniem 23.01.2019r.
Szczegółowe informacje na temat powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Zyciorys Rafal Klawikowski

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 20/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 20/2014
Data dodania 2014-03-13 17:35:07
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 13 marca 2014 r. Emitent podpisał umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Invest Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 18 Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 21/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 21/2014
Data dodania 2014-05-07 14:58:57
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2013 r.
Zarząd Domex-Bud Development S.A. informuje, że zmianie uległa data publikacji raportu rocznego za 2013 rok. Dotychczasowy termin 13 maja 2014 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu rocznego to 9 maja 2014 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 23/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 23/2014
Data dodania 2014-05-09 14:12:20
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 04 czerwca 2014 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 04 czerwca 2014r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna& Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 24/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 24/2014
Data dodania 2014-05-09 14:39:36
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Zamierzone zmiany w statucie spółki
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 04 czerwca 2014r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany statutu spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Zestawienie zmian w statucie spółki

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 26/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 26/2014
Data dodania 2014-05-29 11:27:12
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Zmiana nazwy firmy Emitenta i nowa strona internetowa Emitenta
Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, zmiany nazwy firmy Emitenta na nową – BPX S.A. (dawniej DOMEX-BUD Development S.A.).
Zmiana nazwy spółki związana jest ze zmianą przedmiotu działalności spółki i zmianą akcjonariusza większościowego. Spółka obecnie skupi się na działalności w branży IT. BPX S.A. specjalizować się będzie w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP i Business Intelligence.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje o uruchomieniu nowej strony internetowej pod adresem www.bpx.pl, która prezentuje profil działalności Emitenta, a także zawiera informacje, o których mowa w pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 27/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 27/2014
Data dodania 2014-05-29 11:31:43
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Dokonanie zmian statutu Emitenta
Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS zmian statutu spółki. W związku z tym zarząd emitenta w załączeniu przekazuje zestawienie dotychczas obowiązujących postanowień statutu i dokonanych zmian.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Zestawienie zmian statutu 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 28/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 28/2014
Data dodania 2014-05-29 11:34:35
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Nowy tekst jednolity statutu spółki
Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2014 r. , w związku z rejestracją zmian statutu emitenta, jego Rada Nadzorcza uchwaliła nowy tekst jednolity spółki, który znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Tekst jednolity statutu spółki BPX S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 29/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 29/2014
Data dodania 2014-06-04 16:27:14
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 czerwca 2014 roku
Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 04 czerwca 2014 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 30/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 30/2014
Data dodania 2014-06-04 16:31:09
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Istotna informacja – zmiana adresu.
Zarząd BPX S.A. informuje, że dnia 04.06.2014 roku podjął uchwałę nr 01/06/2014 w przedmiocie zmiany adresu spółki. Zgodnie z tą uchwałą zarząd postanawia zmienić adres Spółki, począwszy od dnia 04.06.2014 roku, z dotychczasowego tj. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław, na następujący nowy adres: ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 31/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 31/2014
Data dodania 2014-06-05 17:23:35
Spółka BPX S.A.

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia Emitenta
Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. otrzymał komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zmiany oznaczeń akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect. Zmiana jest związana ze zmianą nazwy Emitenta z Domex-Bud Development S.A. na BPX S.A. (rb 26/2014). Zgodnie z komunikatem od dnia 6 czerwca 2014 r. akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „BPX” i oznaczeniem „BPX”.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 32/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 32/2014
Data dodania 2014-07-03 11:00:28
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zmiana adresu Emitenta
Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 03.07.2014r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, zmiany adresu Emitenta.
Obecny adres Emitenta to: ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 35/2014Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 35/2014
Data dodania 2014-12-16 09:46:37
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Kancelarię Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43/45. Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 167.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP