ESPI 2009

Raport ESPI 1/2009Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 1/2009
Data dodania 07-05-2009
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Sprzedaż akcji przez Pana Tomasza Kowalskiego.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2009 roku otrzymał informację, że Prezes Zarządu DOMEX-BUD Development S.A. Pan Tomasz Kowalski w dniu 5 maja 2009 roku, dokonał transakcji sprzedaży 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A Emitenta za łączną cenę
250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. za cenę 1,00 zł za jedną akcję.
Akcje serii A Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Transakcja miała charakter prywatny –
na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa sprzedaży akcji).
Przed transakcją Tomasz Kowalski posiadał 5.000.000 akcji imiennych serii A Emitenta, co dawało procentowy udział w kapitale zakładowym – 92,38% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji, Tomasz Kowalski posiada 4.750.000 akcji imiennych serii A Emitenta, co daje procentowy udział w kapitale zakładowym – 87,76% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 07-05-2009 – Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2009Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 3/2009
Data dodania 02-07-2009
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2009 r.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Inne uregulowania  –

Treść raportu:
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 r.
Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 99,99% głosów na ZWZA i stanowi 87,76% w ogólnej liczbie głosów..

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 02-07-2009 – Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP