ESPI 2010

Raport ESPI 1/2010Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 1/2010
Data dodania 19-05-2010
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15.06.2010 r.
Podstawa prawna  –
Inne uregulowania  – 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15.06.2010 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.06.2010 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Supińskiego 1.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał..

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA DOMEX-BUD Development S.A. wraz z projektami uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2010Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 3/2010
Data dodania 16-06-2010
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Inne uregulowania  –

Treść raportu:
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głósów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. w dniu 15 czerwca 2010 roku.
Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 98,75% na ZWZA i stanowi 87,76% w głosach ogólem.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • 16-06-2010 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 4/2010Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 4/2010
Data dodania 20-10-2010
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.11.2010 r.
Podstawa prawna  –
Inne uregulowania  – 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.11.2010 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 listopada 2010 roku na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Supińskiego 1.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał..

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA DOMEX-BUD Development S.A wraz z projektami uchwał

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2010Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 6/2010
Data dodania 16-11-2010
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Inne uregulowania  –

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. w dniu 16 listopada 2010 roku

  1. Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 100% na NWZA i stanowi 87,76% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP