ESPI 2013

Raport ESPI 1/2013Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 1/2013
Data dodania 08-03-2013
Temat Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zgodnie z art. 69 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że otrzymał dnia 7 marca 2013 roku postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu dnia 27 lutego 2013 roku wpisu o umorzeniu akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A. w ilości 971 000 i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 971.000zł. Przed umorzeniem Spółka posiadała 971 000 akcji imiennych serii A DOMEX-BUD Development S.A., co stanowiło 17,94% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 971 000 głosów, co stanowiło 17,94% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie po umorzeniu Spółka nie posiada żadnych akcji DOMEX-BUD Development S.A.. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 08-03-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 3/2013Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 3/2013
Data dodania 29-03-2013
Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2013 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 kwietnia 2013 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 29-03-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 5/2013Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 5/2013
Data dodania 26-04-2013
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 26 kwietnia 2013 roku:
1. Tomasz Kowalski – 3.950.000 głosów, co stanowiło 100% na NWZA i stanowi 88,93% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 26-04-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 6/2013Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 6/2013
Data dodania 31-05-2013
Temat Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2013 wraz z projektami uchwał

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
31-05-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2013Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 7/2013
Data dodania 20-06-2013
Temat Nabycie znacznego pakietu akcji.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że realizując program skupu akcji własnych, przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dnia 20 czerwca 2013 r. nabył 879 000 sztuk akcji własnych imiennych o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złotych) każda. Powyższe akcje własne imienne stanowią 19,79% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 19,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed nabyciem w/w akcji Spółka nie posiadała akcji własnych imiennych. Aktualnie Spółka posiada 879 000 akcji własnych, które stanowią 19,79% kapitału Zakładowego Spółki, co stanowi 19,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje nabyte przez Spółkę w dniu 20 czerwca 2013 roku zapewniają więcej niż 15% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Spółka nie zamierza zwiększać w okresie najbliższych 12 miesięcy udziału w ogólnej liczbie głosów.
Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
Nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 20-06-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 8/2013Rozwiń

Typ raportu RB_ASO
Numer 8/2013
Data dodania 20-06-2013
Temat Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu Tomasza Kowalskiego.
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. otrzymał informację, że Prezes Zarządu DOMEX-BUD Development S.A. Pan Tomasz Kowalski w dniu 20 czerwca 2013 r., dokonał transakcji sprzedaży 800 000 (osiemset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A Emitenta.
Przed transakcją Tomasz Kowalski posiadał 3 950 000 sztuk akcji imiennych serii A Emitenta, co dawało procentowy udział w kapitale zakładowym – 88,93% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji, Tomasz Kowalski posiada 3 150 000 sztuk akcji imiennych serii A Emitenta, co daje procentowy udział w kapitale zakładowym – 70,92% i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • 20-06-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 10/2013Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 10/2013
Data dodania 26-06-2013
Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2013 roku.
1. Tomasz Kowalski – 3.150.000 głosów, co stanowiło 99,64% na ZWZA i stanowi 70,92% w głosach ogółem.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 31-05-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport ESPI 11/2013Rozwiń

Typ raportu RB-W_ASO
Numer 11/2013
Data dodania 11-10-2013
Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2013 roku.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 listopada 2013 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • 11-10-2013 Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP