EBI 2017

Raport EBI nr 1/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2017
Data dodania 2016-01-11 10:13:43
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Rada Nadzorcza postanowiła wybrać AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Celna 13/15, 30 – 507 Kraków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2017
Data dodania 2016-01-16 11:04:24
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raport za IV kwartał 2016 roku: 14 luty 2017 r.
Raport za I kwartał 2017 roku: 15 maja 2017 r.
Raport za II kwartał 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.
Raport za III kwartał 2017 roku: 14 listopada 2017 r.
Raport roczny jednostkowy za 2016 rok: 31 maja 2017 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok: 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2017
Data dodania 2017-05-31 22:19:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

Załączniki:

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP