Raporty kwartalne

Raport EBI nr 23/2016Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 23/2016
Data dodania 2016-11-14 16:28:58
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
BPX 2016 Q3 Raport kwartalny.pdf rozmiar: 981.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 3/2017
Data dodania 2017-02-14 18:10:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za IV kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX 2016 Q4 Raport kwartalny.pdf rozmiar: 907.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 4/2017
Data dodania 2017-05-15 22:28:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX 2017 Q1 Raport kwartalny.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 5/2017
Data dodania 2017-05-30 14:06:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

BPX SA (5/2017) Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2016 roku. Powodem korekty jest oczywista pomyłka w otrzymanych danych finansowych od spółki zależnej BPX USA Ltd. Ponadto Emitent informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta, w wyniku którego zmniejszeniu uległy przychody z tyt. usług z powodu wystawienia faktury korygującej oraz zaksięgowania dokumentów zwiększających koszty działalności operacyjnej oraz utworzenia rezerwy na zobowiązania.

W załączeniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2016 r. po korekcie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
BPX_2016_Q4_korekta.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 11/2017
Data dodania 2017-08-11 23:01:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2017 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2017 roku.

W załączeniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2016 r. po korekcie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX_2017_Q2.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 12/2017
Data dodania 2017-11-14 12:06:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2017 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX_2017_Q3.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 13/2017
Data dodania 2017-11-15 12:22:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2017 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za III kw. 2017 roku. Powodem korekty jest oczywista pomyłka pisarska na str. 8 w pkt. 2.1. W tabeli wybrane dane finansowe w kolumnie dane za okres 01.01.2016 do 30.09.2016 błędnie wprowadzono dane za okres roku bieżącego.

W załączaniu prawidłowa treść raportu za III kw. 2017 r. po korekcie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX_2017_Q3.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP