Raporty kwartalne

Raport EBI nr 23/2016Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 23/2016
Data dodania 2016-11-14 16:28:58
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
BPX 2016 Q3 Raport kwartalny.pdf rozmiar: 981.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 3/2017
Data dodania 2017-02-14 18:10:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za IV kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX 2016 Q4 Raport kwartalny.pdf rozmiar: 907.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 4/2017
Data dodania 2017-05-15 22:28:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX 2017 Q1 Raport kwartalny.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 5/2017
Data dodania 2017-05-30 14:06:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

BPX SA (5/2017) Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2016 roku. Powodem korekty jest oczywista pomyłka w otrzymanych danych finansowych od spółki zależnej BPX USA Ltd. Ponadto Emitent informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta, w wyniku którego zmniejszeniu uległy przychody z tyt. usług z powodu wystawienia faktury korygującej oraz zaksięgowania dokumentów zwiększających koszty działalności operacyjnej oraz utworzenia rezerwy na zobowiązania.

W załączeniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2016 r. po korekcie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
BPX_2016_Q4_korekta.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2017Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 11/2017
Data dodania 2017-08-11 23:01:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2017 roku.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2017 roku.

W załączeniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2016 r. po korekcie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BPX_2017_Q2.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP