Raporty roczne

Raport EBI nr 17/2016Rozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 17/2016
Data dodania 2016-05-20 16:58:11
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2015 rok.

Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

 

Raport EBI nr 18/2016Rozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 18/2016
Data dodania 2016-05-20 21:05:49
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej BPX S.A. za 2015 rok.

Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej BPX S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2017Rozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 6/2017
Data dodania 2017-05-31 19:03:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2016 rok.

Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2016 rok.arząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej BPX S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 7/2017Rozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 7/2017
Data dodania 2017-05-31 21:55:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej BPX S.A. za 2016 rok.

Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej BPX S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP