Encyklopedia

Kategoria: SAP Kontrolingowe

Centrum zysku

Samodzielna jednostka, wyodrębniona w ramach struktury organizacyjnej, ponosząca odpowiedzialność za swoje przychody i koszty.   Czytaj więcej »

Element PSP (Plan Strukturalny Projektu)

Odpowiada uszeregowanym w  hierarchii poszczególnym zadaniom lub grupom zadań w  projekcie. Umożliwia planowanie oraz ewidencję kosztów i przychodów pojedynczych etapów projektu.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP