Encyklopedia

Alternate state

- QlikView

Czyli stany alternatywne. Używane najczęściej do porównania danych np. z dwóch różnych okresów, dotyczące dwóch obiektów itp. Dzięki tej funkcjonalności możemy deaktywować filtracje danych za pomocą wszystkich obiektów występujących w aplikacji i ograniczyć do kilku wybranych. Porównanie polega na tym, że na jednym arkuszu mamy 2 wykresy, bądź tabele, które filtrujemy niezależnie od siebie.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP