Encyklopedia

Analizator portfela

- SAP TR

SAP PA stanowi zestaw narzędzi do prowadzenia wielowymiarowych analiz pod kątem efektywności zawieranych transakcji. Pozwala między innymi na mierzenie wartości zwrotu z inwersycji (ROI, time-weighted rate of return – TWRR, money-weighted rate of return – MWRR), czy porównywanie osiągniętego wyniku z założonym celem (budowanie benchmarków).

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP