Encyklopedia

Analizator ryzyka kredytowego 

- SAP TR

Funkcjonalność SAP CRA – Analizator ryzyka kredytowego – skupia się głównie na pomiarze, analizie i kontroli ryzyka w odniesieniu do partnerów biznesowych, z którymi zawierane są transakcje na rynku finansowym.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP