Kompleksowe wdrożenie SyteLine oraz ION – produkcja opakowań

Firma działająca na rynku B2B od 15 lat. Główną działalnością przedsiębiorstwa jest projektowanie i produkowanie opakowań z tektury, metalu, drewna oraz połączenia tych materiałów. Firma oferuje swoim klientom pełną gamę usług – począwszy od koncepcji, prototypu, a skończywszy na produkcji i dystrybucji zamówienia. Celem firmy jest ciągły rozwój, który jest trudny do osiągnięcia bez kompleksowego rozwiązania wspierającego wszystkie aspekty działalności. Wymaganiem prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji jest posiadanie efektywnych i poprawnie zdefiniowanych procesów biznesowych, które zapewnią zarówno rozwój działalności, jak i jej ciągłość.
Region: Europa, Polska
Branża: IT, Konsulting

Wyzwanie:

 •  Potrzeba posiadania elastycznego, zaawansowanego i stale rozwijanego rozwiązania pozwalającego na strukturyzację oraz ciągły rozwój procesów w przedsiębiorstwie, a także zapewniającego możliwość dostosowywania do niestandardowych wymagań;
 •  narzędzie do obsługi: sprzedaży, zarządzania projektami, planowania produkcji, realizacji produkcji, zarządzania magazynami i zapasami;
 •  integracja z obecnym systemem finansowym;
 •  konkurencyjny koszt licencji i wdrożenia.

Rozwiązanie:

Podczas analizy biznesowej zespołu składającego się z konsultantów BPX oraz przedstawicieli klienta zdecydowano, że Infor SyteLine będzie najbardziej odpowiednim narzędziem do realizacji jednoznacznie określonych przez klienta celów. SyteLine to narzędzie wspierające produkcję dyskretną, którego moduł zarządzania projektami oraz moduł produkcyjny to obszary szeroko rozwinięte, co okazało się zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie wymagane przez klienta moduły to moduły standardowe objęte wspólną licencją SyteLine. Moduły zostały uruchamiane kolejno tak, ażeby zapewnić niezbędną ciągłość pracy w przedsiębiorstwie. Wraz z SyteLine zdecydowano się na uruchomienie szyny integracyjną – Infor ION – pozwalającą na ciągłą i spójną wymianę danych pomiędzy ERP a zewnętrzną aplikacją finansową.

Korzyści:

 •  Dostarczenie kompleksowego, zintegrowanego systemu, wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem,
 •  obniżenie kosztów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa,
 •  integracja wszystkich kluczowych działań przedsiębiorstwa,
 •  optymalizacja procesów biznesowych – w szczególności związanych z obszarem zarządzania projektami, produkcji i logistyki z wykorzystaniem automatycznych narzędzi wspierających oraz najlepszych praktyk,
 •  rozróżnienie projektów ofertowych od projektów wykonawczych oraz możliwość ich konwertowania,
 •  możliwość podłączania załączników do projektów oraz rysunków technicznych wyrobów,
 •  wspomaganie planowania i raportowania produkcji,
 •  wielowymiarowa analityka poszczególnych procesów i całościowej działalności przedsiębiorstwa, bazująca na raportowaniu aktywności z każdego obszaru działania.

Pobierz w PDF

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense