Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy projekt dla dużej międzynarodowej firmy z branży FMCG dotyczący wsparcia dashboardów (paneli wyświetlających się na ekranie, pokazujących wiele różnych wskaźników, wykresów, tabel prezentujących dane w czytelny dla użytkownika sposób) stworzonych w QlikView. Do 3-osobowego międzynarodowego zespołu ekspertów dołączyła nasza koleżanka z BPX.

W przypadku QlikView dział deweloperski i wsparcia to dwie osobne funkcje. Wsparcie, które obecnie świadczymy, dotyczy z jednej strony aspektów administracyjnych, czyli rozwiązywania wszelkich problemów związanych z dostępem użytkowników do raportów i architekturą systemu, a z drugiej – aspektów technicznych. Techniczne wparcie wymaga modyfikowania istniejących już dashboardow. Są to zarówno zmiany w kodzie (w celu: rozwiązania problemów spowodowanych np. zmianą źródła danych, dodania nowych funkcjonalności, przemodelowania raportu i podniesienia efektywności jego działania itp.) jak i modyfikacje graficznego interface’u (dodawanie nowych oraz adaptowanie istniejących już obiektów do zmieniających się potrzeb biznesu). Do zadań zespołu należy także wykonywanie tzw. QA (quality assessment) czyli kontroli jakości dla wszelkich nowych raportów i modyfikacji oraz przeprowadzanie procesu ich transferowania na system produkcyjny.

Obecnie nasz klient posługuje się około sześćdziesięcioma dashboardami QlikView z zakresu sprzedaży i analizy klientów, zakupów, logistyki, HR, finansów, jakości itp. Raporty dotyczą wszystkich segmentów działalności firmy, a są to: wyroby czekoladowe, gumy do żucia, dania gotowe, jedzenie dla zwierząt oraz silnie rozwijający się segment napojów. Kolejne dashboardy są w procesie tworzenia. Raporty oparte są w głównej mierze na danych z BW, często korzystają także z plików prostych. Ponieważ w firmie jest wykorzystywany QlikView Publisher do zadań wsparcia należy także ciągłe monitorowanie tasków zlokalizowanych na dwóch serwerach produkcyjnych oraz szybkie reagowanie na ewentualne problemy.

Autor: Justyna Kaliszczak