Kolejny projekt wdrożenia systemu SAP (SAP QM) za Nami. Tym razem w kraju zacnych trunków i ostrych przypraw – Węgry.
Projekt obejmował wdrożenie niemal całego zakresu SAP w jednym z oddziałów jednej z największych na świecie firm z branży FMCG.
Całe wdrożenie trwało niemal dwa lata i zgromadziło grupę ekspertów z całego świata, licząca niemal 30 osób. Osobiście zajmowałem się wdrożeniem modułu zarządzania jakością. Nasz 6 osobowy zespół składał się z dwóch osób odpowiedzialnych za wdrożenie oraz czterech użytkowników kluczowych.
Wdrożenie modułu QM miało na celu wprowadzenie jednego narzędzia, które umożliwiłoby pełną kontrolę procesów, w których kluczową rolę odgrywa kontrola jakości, począwszy od etapu zakupów, poprzez produkcję, aż do dystrybucji produktów gotowych.
Największym wyzwanien było zapewnienie pełnej kontroli przepływu materiałów w fabryce, dzięki której w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu dotyczącego jakości możliwe stałoby się szybkie zlokalizowanie jego miejsca oraz przyczyny. To założenie udało się osiągnąć dzięki integracji z innymi systemami zarządzania produkcji oraz dystrybucji. W tym celu przygotowano także ogromną bazę danych w module QM, składającą się m. in. z planów inspekcyjnych dla ok. 1000 produktów, co wspomogło sprawne zarządzanie każdym produktem osobno.
Dzięki właściwemu planowaniu i podziałowi obowiązków cały projekt przebiegł bardzo płynnie, a wdrożenie udało się zakończyć w terminie. Dowodem wysokiej oceny wdrożenia przez zarząd firmy, a także wyznacznkiem sukcesu, jest przyznanie całemu zespołowi wdrożeniowemu nagrody za najlepszy projekt SAP.

Autor: Maciej Otręba, konsultant SAP QM