Od kliku lat Business Partners eXcellence Sp. z o.o. współpracuje z Kołem Naukowym SAPer działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – jednej z największych uczelni ekonomicznych w Polsce.
W 2010 roku współpracy tej został nadany oficjalny charakter – firma BPX Sp. z o.o. stała się oficjalnym partnerem strategicznym Koła, dzięki czemu rozszerzony został obszar cyklicznej wymiany wiedzy i doświadczeń, a także możliwości perspektywicznego rozwoju zarówno dla studentów, jak i firmy. BPX oraz SAPer podejmują czynne inicjatywy w zakresie wykładów, szkoleń oraz realizacji różnorodnych projektów w oparciu o wiedzę konsultantów oraz możliwości technicznych zapewnianych przez UE na potrzeby Koła.

BPX Sp. z o.o. aktywnie kształci przyszłych magistrów, aby zapewnić im odpowiednie kwalifikacje do pracy konsultanta SAP. Współdziałamy z KN SAPer w zakresie rozwoju systemowego, obejmującego między innymi praktyki i staże studenckie.

Od 2010 roku BPX Sp. z o.o. oferuje studentom udział w praktykach. Oferta skierowana jest do studentów od I roku studiów ekonomiczno-informatycznych i pokrewnych. Praktyki mają charakter poznawczo-zadaniowy i organizowane są indywidualnie pod opieką doświadczonych konsultantów SAP. Praktykanci mają możliwość dołączenia do istniejących projektów wdrożeniowych i realizują zadania związane ze wsparciem, administracją systemu, czy programowaniem (ABAP).

Osoby zainteresowane powinny przesyłać swoje aplikacje na adres praktyki@bpx.pl.

W 2011r Firma BPX we współpracy z KN SAPer zrealizowała I edycję Warsztatów Finansowych SAP. Cykl 5 spotkań obejmował wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w SAP. Na zakończenie odbyło się otwarte spotkanie z Dyrektorem Konsultingu BPX – Anną Saczuk. Projekt warsztatów adresowany był do wszystkich studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i instrumentów finansowych.
Studenci wyższych uczelni, którzy pozytywnie zapadną w pamięci firmy BPX będą mieli pierwszeństwo podczas rekrutacji do pracy.

Robert Wachowiak, Koordynator ds. kontaktów z uczelniami