Niedawno podpisaliśmy umowę o współpracy z irlandzką firmą KT Labs, tworzącą aplikacje rozszerzające funkcjonalność systemu QlikView.

Na mocy podpisanej umowy BPX staje się autoryzowanym partnerem KT Labs i pierwszym rozwiązaniem, które zostanie zaoferowane klientom będzie rozszerzenia KliqPlan, pozwalające na szersze niż dotąd wykorzystanie platformy QlikView Business Discovery w planowaniu i budżetowaniu.

KliqPlan jest pierwszym produktem z nowej rodziny rozszerzeń QlikView stworzonej przez KT Labs. Jego główne obszary zastosowania to m.in. rachunek kosztów działań, kontroling kosztów, planowanie i budżetowanie wg różnych modeli, a jego podstawowym przeznaczeniem jest inteligentne wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu QlikView. Odbywa się to za pośrednictwem tzw. siatki wprowadzania, która osadzona jest w dokumencie QlikView i podobnie jak inne obiekty, nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości wymiarów czy ilości wprowadzanych danych.

Aplikacja nie posiada też z góry narzuconej struktury danych.
Użytkownicy mogą je budować samodzielnie, a jeśli dane źródłowe są przechowywane w Excelu (np. dane planistyczne), można je łatwo skopiować i wkleić do QlikView dzięki funkcji inteligentnego wklejania. Wszystkie wartości zostaną automatycznie oczyszczone i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, skonsolidowane.
KliqPlan pozwala też na dodawanie do QlikView notatek tekstowych czy stosowanie różnych kolorów do wyróżniania zawartości poszczególnych komórek siatki. Interfejs użytkownika może zostać wzbogacony poprzez check-boxy oraz listy wyboru. Jeśli zaistnieje potrzeba dodania nowych wartości słownikowych, takich jak np. produkty, czy wersje planu, można wówczas użyć specjalnego edytora zawartości tabel, będącego częścią całego pakietu planistycznego KliqPlan.
Opracowane przez KT Labs rozwiązanie nie ma też problemów z obsługą wielojęzyczności, wielu kodowań znaków oraz z możliwością wyświetlania tekstów od prawej do lewej strony ekranu. W przypadku wykorzystania KliqPlan w środowiskach międzynarodowych. interfejs jest personalizowany „w locie” na podstawie ustawień lokalizacyjnych komputera użytkownika.

KliqPlan pozwala m.in. na:

  • tworzenie nowych budżetów przy pomocy jednego kliknięcia z wykorzystaniem dowolnych danych bazowych (np. sprzedaż za poprzedni rok, prognoza itp.),
  • tworzenie wielu wersji budżetu,
  • zarządzanie wprowadzaniem danych w przypadku współpracy wielu użytkowników (uprawnienia, zakres danych),
  • zarządzanie okresami planistycznymi,
  • podejście „od ogółu do szczegółu” dzięki możliwość „rozwijania” zagregowanego budżetu do niższych poziomów (np. z planu na poziomie grup towarowych do poziomu poszczególnych towarów) i wykorzystanie współczynników alokacji,
  • wykorzystanie ogromnej wydajności QlikView w planowaniu,
  • udostępnianie wartości planistycznych dla innych systemów.

Więcej o aplikacji KliqPlan można przeczytać tutaj: