10 spospobów, dzięki którym producenci mogą uzyskać zwrot z inwestycji w digitalizację

Zwrot z inwestycji w digitalizację można uzyskać dwojako: ograniczając koszty lub zwiększając przychody. Według raportu „Manufacturing’s next big act: Building an industrial digital ecosystem” (Kolejny przełom w branży produkcyjnej: tworzenie branżowego systemu cyfrowego) niemal dwie trzecie producentów oczekują, że cyfrowe technologie produkcji – na przykład coraz częstsze stosowanie czujników – pomogą im obniżyć koszty ogólne o co najmniej 11%.

Przeczytaj nasz raport i odkryj 10 sposobów, dzięki którym producenci mogą uzyskać zwrot z inwestycji w digitalizację:

  • powszechniejsza automatyzacja,
  • większa proaktywność,
  • znajomość cyklu życia aktywów,
  • modyfikacja alokacji zasobów,
  • kontrolowanie inwestycji w zapasy magazynowe,
  • maksymalne wykorzystanie danych generowanych w zakładzie produkcyjnym,
  • wykorzystanie danych nie tylko na etapie produkcji,
  • monetyzacja danych,
  • sprzedaż uaktualnień,
  • oferowanie usług posprzedażnych.

Pobierz raport.

Business Partners eXcellence

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP