Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

Załączniki:

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu