• PL
 • EN
 • Automatyzacja daty powstania obowiązku podatkowego w module sprzedaży

  W związku z różnymi rozwiązaniami w zakresie integracji modułu SD z FI konieczna jest analiza zmian i dostosowanie systemu.

  Wyzwanie:

  Zmiany prawne dotyczące podatku VAT uchwalone w ustawie „o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” z 7 grudnia 2012 wymuszają dostosowanie systemu do nowych przepisów. W związku z różnymi rozwiązaniami w zakresie integracji modułu SD z FI konieczna jest analiza zmian i dostosowanie systemu. Najważniejszymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez wyżej wymienioną ustawę jest nowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, terminu wystawiania faktur oraz określenia podstawy opodatkowania.

  Rozwiązanie:

  Wprowadzone zmiany obejmowały dostosowanie istniejącego już rozwiązania dotyczącego funkcjonalności daty VAT. System został tak skonfigurowany, aby mimo daty wystawienia faktury różnej od daty powstania obowiązku podatkowego na dokumencie finansowym znajdowała się zawsze data w której rzeczywiście powstał obowiązek podatkowy. Wszystkie dokumenty finansowe, których data powstania obowiązku podatkowego różniła się od daty wystawienia są automatycznie aktualizowane z poprawną datą VAT.

  Benefit:

  Wprowadzenie funkcjonalności do systemu pozwoliło klientowi na prawidłowe raportowanie podatku VAT bez konieczności ręcznych aktualizacji pola data VAT. Rozwiązanie to umożliwiło ograniczenie do minimum czasu raportowania podatku VAT oraz poprawną automatyzację integracji modułu sprzedaży z modułem finansowym w zakresie raportowania podatku VAT.

  Część zmian wymienionych w ustawie obowiązuje już od 2013 roku. Dotyczą one głównie odpisów VAT należnego i naliczonego z tytułu ulgi za złe długi oraz konieczności dostosowywania kosztów uzyskania przychodów w określonych przypadkach. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z proponowanym rozwiązaniem.

  Powiązane strony zewnętrzne

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000035
  http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/zakres-opodatkowania/307303,VAT-2013-2014-powstanie-obowiazku-podatkowego.html