• PL
 • EN
 • BPX wdraża efektywne zarządzanie działem skarbu

  Wdrożenie rozwiązań SAP Treasury and Risk Management u jednej z 10 największych firm w Polsce. Rozwiązanie pokryło praktycznie komplet instrumentów finansowych wykorzystywanych na rynku – rynek pieniężny, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych, rynek papierów wartościowych. Wdrożenie pokryło kompletny proces ewidencji finansowo – księgowej instrumentów – od Front Office, przez Back Office po księgowość i generowanie raportów.

  Wyzwanie

  Zasadniczym problemem wskazywanym przez klienta był brak możliwości efektywnego zarządzania finansami i brak narzędzia umożliwiającego scentralizowane zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością finansową. Dodatkowych trudności nastręczał również brak jednego centralnego systemu umożliwiającego ewidencję księgową transakcji na instrumentach finansowych oraz ich wycenę.

  Rozwiązanie

  Z racji na fakt, iż firma posiadała działający w innych obszarach system SAP ERP, podjęta została decyzja
  o rozszerzenie wykorzystywanych dotychczas funkcjonalności o SAP Treasury and Risk Management, czyli również zarządzanie działem skarbu. Głównym celem wdrożenia rozwiązania SAP było dostarczenie funkcjonalności pozwalającej w sposób kompletny i przejrzysty zarządzać transakcjami na instrumentach finansowych – od ich utworzenia w Front Office, przez procesowanie w Back Office oraz zaksięgowanie i wykonanie niezbędnych wycen bilansowych w departamencie Rachunkowości Finansowej. Zasadniczym wyzwaniem był czas oraz zakres wymaganych przez klienta instrumentów finansowych. Projekt został finalnie zrealizowany w terminie
  i w budżecie i jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez klienta.

  Benefit

  Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP Treasury and Risk Management zrealizowany został główny wymóg funkcjonalno – biznesowy stawiany przez klienta – dostarczenie działającego i zintegrowanego systemu do ewidencji finansowo – księgowej transakcji na instrumentach finansowych.