• PL
 • EN
 • Integracja SAP TRM i SAP Cash Management przez BPX

  Wdrożenie rozwiązań SAP Treasury and Risk Management miało miejsce u jednego z kluczowych graczy rynków telekomunikacyjnych w UK i we Francji.
  Celem wdrożenia rozwiązania SAP Treasury and Risk Management było poza obsługą typowych transakcji rynków pieniężnego i walutowego, obsługa skomplikowanego programu emisji własnych papierów wartościowych oraz linii kredytowej udostępnionej centrali i dystrybuowanej wewnątrz grupy finansowej. Złożoność wymienionych powyżej procesów uniemożliwiała ich efektywną obsługę (łącznie z wyceną bilansową) w standardowym module FI za pomocą księgowań ręcznych i tworzonych harmonogramów spłat.

  Wyzwanie:

  Głównymi kwestiami do obsłużenia podczas projektu były:

  Dodatkowym wymogiem było zintegrowanie rozwiązania SAP TRM z funkcjonującym już u klienta rozwiązaniem SAP Cash Management oraz z funkcjonującymi procesami płatniczymi.

  Rozwiązanie:

  Komplet wymagań klienta został zrealizowany przy użyciu standardowych funkcjonalności systemu SAP w obszarze TRM – nie było również konieczności wykonywania rozszerzeń w zakresie raportów. Zasadniczym wyzwaniem był czas oraz zakres wymaganych przez klienta instrumentów finansowych. Projekt został finalnie zrealizowany w terminie oraz w budżecie. Aktualnie jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez klienta.
  Więcej o samym rozwiązaniu SAP Cash Management piszemy na tej stronie

  Benefit:

  Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP Treasury and Risk Management zrealizowany został główny wymóg funkcjonalno – biznesowy stawiany przez klienta – dostarczenie centralnego i zintegrowanego systemu, umożliwiającego efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi w grupie oraz przejrzystą obsługę programu emisji własnych papierów wartościowych.