• PL
 • EN
 • Jak wspierać rejestr VAT w SAP

  Wyzwanie:

  Zgodnie z wymaganiami prawnym obowiązującymi w Polsce dokument powinien zawierać datę zgodną z wymaganiami rejestru VAT. Do 2009 roku datę tą podawano w nagłówku dokumentu finansowego w polu oznaczonym jako „Tekst nagłówka”. Wraz z wprowadzeniem nowego rozwiązania przez firmę SAP stare przestało być wspierane.

  Rozwiązanie:

  Aby firma posiadająca już system SAP posiadała wsparcie ze strony producenta systemu dla danej funkcjonalności przeprowadzono implementację nowego pola dla daty VAT. Sama aktywacja pola nie była jednak wystarczająca i należało również zaktualizować raport Rejestr VAT aby działał w oparciu o nowe pole. Na koniec przeprowadzono aktualizację wszystkich zaksięgowanych już dokumentów aby rejestr VAT w SAP działał również dla tych, które zostały zaksięgowane przed implementacją nowej funkcjonalności.

  Benefit:

  Dzięki wdrożeniu nowej funkcjonalności klient posiada pełne wsparcie firmy SAP w zakresie Rejestru VAT oraz pola do przechowywania daty VAT w dokumentach finansowych. Dodatkowym benefitem jest sposób generowania daty, który odbywa się w pełni automatycznie.

  Od 2014 roku w Polsce zostaną̨ wprowadzone w życie kolejne zmiany dotyczące podatku VAT. Zachęcamy do zapoznania się̨ z najnowszym dokumentem VAT 2014.