• PL
 • EN
 • Kwartalna blokada księgowań

  Zważywszy na specyfikację Klienta nie mogliśmy użyć standardowej funkcjonalności systemu SAP (zamknięcie okresu), ponieważ polityka firmy zakładała iż rok ma 13 – czterotygodniowych okresów i nie dzielił go na kwartały czy miesiące.

  Wyzwanie:

  Zgodnie z prawem rosyjskim składanie kwartalnych sprawozdań VAT jest określone odgórnie i nie może być złożone później niż 20go dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.

  Dział Podatkowy rozpoczyna swe prace „zamykające” kwartał z zasady około 7 dni przed wyznaczonym terminem. Podczas tych działań jakiekolwiek księgowania w zamykanym kwartale winny zostać zablokowane. Zważywszy na specyfikację Klienta nie mogliśmy użyć standardowej funkcjonalności systemu SAP (zamknięcie okresu), ponieważ polityka firmy zakładała iż rok ma 13 – czterotygodniowych okresów i nie dzielił go na kwartały czy miesiące.

  Rozwiązanie:

  Aby umożliwić kontrole nad księgowaniami w „zamkniętym” kwartale, tudzież uniemożliwić ją permanentnie wszystkim działom za wyjątkiem Działu Podatkowego zastosowano walidację w obszarze SAP FI, która to korzystając w pełni z dostępnej funkcjonalności SAP (Zestawy), pozwala na ograniczenie się do konkretnej jednostki gospodarczej, upoważnionych do księgowań osób w zamkniętym kwartale oraz co najważniejsze – w łatwy i wygodny dla Działu Podatkowego sposób zamykanie (czy też otwieranie) kwartału na potrzeby legislacyjne.

  Benefit:

  Dzięki wdrożeniu nowej funkcjonalności, mimo swoistego trzynasto – okresowego roku podatkowego, Klient posiada pełną kontrolę nad zamykanymi kwartałami. Dział Podatkowy – odpowiedzialny za tworzenie raportów VAT posiada pełne prawa do wykonywania swoich zadań, w bardzo łatwy i szybki sposób organizuje sobie pracę bez ryzyka tworzenia niechcianych księgowań i co najważniejsze – spełnia wymagania prawne.