• PL
 • EN
 • Uruchomienie księgi materiałowej

  Wyzwanie:

  Brak możliwości ustalenia rzeczywistej ceny okresowej indeksów wycenianych za pomocą ceny standardowej – rzeczywista cena okresowa jest wykorzystywana do przeszacowania zapasów, korekty kosztu własnego sprzedaży oraz innych zużyć wewnętrznych nieprodukcyjnych.

  Rozwiązanie:

  Aktywacja Księgi Materiałowej musiała zostać przeprowadzona przed planowanym GO-Live. Po wykonaniu niezbędnej konfiguracji, przygotowaniu danych podstawowych i uruchomieniu funkcjonalności zbierania danych Księga Materiałowa rejestrowała wszystkie dokumenty istotne z punktu widzenia wyceny materiału.

  Benefit:

  Dzięki wdrożeniu Księgi Materiałowej użytkownicy otrzymali możliwość́ wykonywania tzw. kalkulacji rzeczywistej, której efektem jest ustalenie okresowej ceny rzeczywistej materiału wykorzystywanej do wyceny zapasów i kosztu własnego sprzedaży. Umożliwiono również̇ prowadzenie wyceny zapasów w trzech rożnych walutach.
  Księga materiałowa pozwoliła na wielopoziomowe rozliczenie odchyleń́ dla indeksów sterowanych ceną „S” – ceną standardową.