• PL
 • EN
 • Wdrożenie dashboardów analitycznych w Fabrykach Mebli Forte S.A.

  Klient: Fabryki Mebli Forte SA, branża produkcyjna (meble), Polska, www.forte.com.pl
  Osoba kontaktowa, mogąca potwierdzić referencje: Tomasz Krawczuk, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami
  Czas trwania projektu: projekt wdrożeniowy trwał od 11.04.2014 do 02.02.2015 roku.
  Liczba użytkowników: docelowo > 100

  Wyzwanie:

  Rozwiązanie:

  By móc spełnić wyzwanie, które przed nami postawiono, niezbędne było wykorzystanie technologii i produktów, takich jak QlikView Developer, QlikView Designer, QlikView Server Administrator.
  W odpowiedzi na potrzeby klienta, zrealizowaliśmy projekt, polegający na wdrożeniu dashboard’ów analitycznych dla działów sprzedaży oraz zakupów. Ze względu na złożoność projektu, został on podzielony na dwie części:
  Pierwsza – migracja istniejących raportów z SAP BW (z obszaru sprzedaży – moduł SD), korzystając z wprowadzonych wcześniej źródeł danych (ekstraktory SAP).
  Druga – stworzenie aplikacji analitycznej dla działu zakupów, korzystając z przygotowanych w ramach projektu źródeł danych w systemie SAP R/3 (ekstraktory, tabele). W skład aplikacji wchodziły m.in.: raporty analizy kontraktów zakupowych, analizy wiekowania i rotacji zapasów oraz analizy zużycia materiałów.

  W ramach projektu, niezbędne było zrealizowanie poniższych prac:

  Korzyści: