• PL
 • EN
 • Wdrożenie dashboardów analitycznych w Libet S.A.

  Klient: Libet S.A., lider na polskim rynku w branży kostki brukowej, www.libet.pl
  Osoba kontaktowa, mogąca potwierdzić referencje: Daniel Głogowski, Project Manager
  Czas trwania projektu: Projekt wdrożeniowy trwał od 25.05 do 27.11.2015r.
  Liczba użytkowników: 65

  Wyzwanie

  • potrzeba skrócenia czasu potrzebnego na raportowanie wyników w obszarach sprzedaży,
  • potrzeba skrócenia czasu przygotowania raportów w zakresie kosztów,
  • potrzeba szerokiego korzystania z analiz i raportów przez biznes w formie aplikacji (również w wersji mobilnej na tablet / telefon),
  • potrzeba analizowania procesów na różnych poziomach szczegółowości,
  • przyspieszenie procesu pozyskiwania informacji koniecznych do powstawania raportów,
  • potrzeba skrócenia czasu pobierania danych z systemów źródłowych,
  • potrzeba pozyskania rozwiązania dostosowanego do dynamicznie zachodzących zmian,
  • potrzeba posiadania jednego narzędzia do analizowania różnych procesów.

  Rozwiązanie

  By móc spełnić wyzwanie, które przed nami postawiono, niezbędne było wykorzystanie technologii i produktów, takich jak QlikView Developer, QlikView Designer oraz QlikView Server.
  W odpowiedzi na potrzeby klienta, zrealizowaliśmy projekt, który polegał na przygotowaniu aplikacji zawierającej dashboardy analityczne przeznaczone dla działu sprzedaży oraz controllingu. Prace zostały podzielone na 3 fazy.

  W fazie pierwszej zainstalowany i skonfigurowany został QlikView Server. Następnie w narzędziu QlikView zbudowane zostały aplikacje, których zadaniem jest cykliczne pobieranie informacji z bazy danych ORACLE oraz ich przekształcenie do zaplanowanego modelu danych w obszarze sprzedażowym.
  Aplikacja dla użytkownika to zestaw raportów zgrupowanych tematycznie w zakładkach.
  Analizowany jest szeroki zestaw wskaźników na różnych poziomach agregacji i szczegółowości.

  W fazie drugiej aplikacja została rozszerzona o analizy controllingowe, które umożliwiły badanie wskaźników kosztowych na najniższym możliwym stopniu granulacji danych. Raporty są odświeżane według założonego harmonogramu i nie wymagają żmudnych i podatnych na błędy przekształceń w arkuszach kalkulacyjnych.

  W fazie trzeciej przeprowadzone zostały kilkudniowe szkolenia w zakresie QlikView Developer, QlikView Designer i QlikView Administrator oraz szkolenia użytkowników końcowych. Dzięki treningom Klient ma możliwość samodzielnego rozwijania aplikacji i zarządzania bezpieczeństwem.

  W ramach projektu niezbędne było zrealizowanie poniższych prac:

  • analiza biznesowa oraz projekt rozwiązania,
  • integracja źródeł danych – budowa aplikacji,
  • ETL (ekstraktory i generatory danych),
  • projektowanie i budowanie aplikacji analitycznej,
  • szkolenie developerów ze strony Klienta,
  • szkolenie dla użytkowników końcowych,
  • konfiguracja serwera QlikView,
  • implementacja mechanizmu uprawnień.

  Korzyści

  • stworzenie wielu raportów dotyczących sprzedaży oraz controllingu łączących w sobie dane z różnych źródeł, co umożliwiło prowadzenie analiz z wielu perspektyw i na różnych poziomach szczegółowości,
  • szybki dostęp do danych, dzięki zastosowaniu technologii „In-Memory”,
  • bezpieczeństwo danych – ograniczenie dostępu do danych per aplikacja na podstawie autentykacji użytkownika w ramach domeny Active Directory,
  • możliwość wyświetlania raportów na tabletach / telefonach,
  • dostęp do aktualnych danych we wcześniejszych godzinach,
  • stosunkowo krótki czas przygotowywania kolejnych raportów / aplikacji w porównaniu z raportami tradycyjnego BI oraz krótki czas wprowadzania aktualizacji / zmian przy ciągle ewoluujących założeniach biznesowych,
  • stosunkowo nieduża potrzeba w zakresie zespołu potrzebnego do wspierania / modyfikacji aplikacji,
  • z rozwiązania mogą korzystać również osoby bez umiejętności programistycznych.