• PL
 • EN
 • Wdrożenie modułu HR do obsługi procesów rekrutacyjnych

  Firma konsultingowa specjalizująca się w doskonaleniu procesów zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych, klasy ERP i Business Intelligence. W ofercie firmy znajdują się usługi doradcze dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie oraz usługi związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu.
  Region: Europa, Polska
  Branża: IT, Konsulting

   

  Wyzwanie:

  – Brak spójnego zbioru danych dotyczących pracowników;
  – brak zbioru danych dotyczących kandydatów na pracowników;
  – brak danych dotyczących procesów rekrutacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie;
  – brak ustrukturyzowania procesów rekrutacyjnych;
  – brak historii przebiegu rozmów rekrutacyjnych;
  – brak historii kandydatów;
  – powielanie/ brak odpowiedniego powiadomienia aplikanta o podjętej decyzji;
  – niespójność/ niezgodność informacji pośród pracowników działu HR;
  – brak raportowania o wynikach procesów rekrutacyjnych.

   

  Rozwiązanie:

  Firma postanowiła wykorzystać potencjał systemu SyteLine, który wdrożyła do obsługi procesów sprzedażowych. Infor SyteLine jako zintegrowany system klasy ERP w standardowej wersji zawiera podstawowe moduły wspierające większość podstawowych procesów w przedsiębiorstwie. Moduł CRM został wdrożony jako oddzielny, co nie wykluczało możliwości rozszerzenia wykorzystania systemu o kolejne funkcjonalności.
  Celem pracowników działu było uzyskanie maksimum wsparcia procesów rekrutacyjnych przy minimalnym nakładzie i skomplikowaniu codziennej pracy. Zgodnie z ustaleniami zespołu wdrożeniowego uruchomiono kartotekę pracowników oraz aplikantów, zdefiniowano w systemie kolejne kroki realizowane w ramach procesu rekrutacyFirma określiła swoje wymagania co do rozwiązania mającego wspomagać procesy rekrutacyjne, które zostały zaimplementowane w SyteLine – module HR. jnego oraz dostosowano je do rzeczywistych potrzeb.

   

  Korzyści:

  – Spójny zbiór danych na temat pracowników: ich danych osobowych, edukacji, historii pozycji, certyfikatów, nagrodach, wynagrodzeniach itp.;
  – spójny zbiór danych na temat aplikantów: ich danych osobowych, stanowiskach na które aplikują, referencji i źródeł aplikacji, przebiegu i wyników rozmów, ich oczekiwaniach, doświadczeniu zawodowym i edukacji, umiejętnościach, szkoleniach, certyfikatach, referencjach itp.;
  – możliwość podłączania dokumentów aplikacyjnych, bądź hiperłączy do dokumentów do każdego aplikanta/ pracownika;
  – dostęp do uporządkowanego zbioru danych historycznych;
  – zwiększenie efektywności planowania przebiegu procesów rekrutacyjnych;
  – bieżący dostęp do informacji kadrowych przez menedżerów oraz pracowników działu HR;
  – możliwość rozszerzenia wdrożonej funkcjonalności o dodatkowe opcje, bądź całe moduły funkcjonalne;
  – spójność danych kadrowych z danymi całego przedsiębiorstwa.