• PL
 • EN
 • Wdrożenie SAP Treasury and Risk Management

  Wdrożenie rozwiązań SAP Treasury and Risk Management u jednej z bardziej istotnych agencji ONZ. Rozwiązanie umożliwiło klientowi sprawne zarządzanie środkami pieniężnymi w podziale na różnego rodzaju fundusze celowe w ponad 120 lokalizacjach na całym świecie. Celem wdrożenia była szybka implementacja SAP Treasury and Risk Management w zakresie obsługi instrumentów rynku pieniężnego, rynku walutowego oraz strategii kredytowych i finansowania wewnętrznego w ramach całej instytucji.

  Wyzwanie:

  Zasadniczym problemem wskazywanym przez klienta był brak możliwości obsługi kompletu czynności związanych z ewidencją finansowo – księgową transakcji na instrumentach finansowych. Dodatkowym utrudnieniem był fakt konieczności zintegrowania się z funkcjonującym, rozbudowanym rozwiązaniem dla sektora publicznego i odzwierciedlenie struktury funduszy celowych w SAP TRM. Ostatnim nie mniej ważnym wymogiem klienta było zbudowanie funkcjonalności umożliwiającej generowanie i obsługę zapotrzebowań na środki przez oddziały terenowe klienta.

  Rozwiązanie:

  Komplet wymagań klienta został zrealizowany bez wykonania żadnych rozszerzeń systemu. Dostarczone rozwiązanie pozwoliło na:
  – ujednolicenie procesów zarządzania środkami pieniężnymi w Centrali, jak również w około 120 oddziałach terenowych klienta,
  – znaczne ułatwienie całego procesu ewidencji finansowo – księgowej transakcji na instrumentach finansowych,
  – poprawę przejrzystości raportów prezentujących bieżącą pozycję na poszczególnych rodzajach instrumentów finansowych,
  – wgląd w ekspozycję na ryzyko stopy procentowej oraz walutowe.

  Zasadniczym wyzwaniem był czas oraz zakres wymaganych przez klienta instrumentów finansowych. Projekt został finalnie zrealizowany w terminie i w budżecie i jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez klienta.

  Więcej o samym rozwiązaniu SAP Risk Management piszemy na tej stronie

  Benefit:

  Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP Treasury and Risk Management zrealizowany został główny wymóg funkcjonalno – biznesowy stawiany przez klienta – dostarczenie działającego i zintegrowanego systemu do ewidencji finansowo – księgowej transakcji na isntrumentach finansowych. Dodatkowo możliwe stało się łatwe i sprawne udostępnianie wymaganych przez oddziały terenowe funduszy.