• PL
 • EN
 • Wdrożenie SEPA dla płatności lokalnych oraz scentralizowanych poprzez SAP IHC

  Celem SEPA jest utworzenie jednolitego rynku usług płatniczych tak, aby podmioty fizyczne oraz gospodarcze mogły wykonywać płatności w łatwy, bezpieczny a zarazem tani sposób.

  Wyzwanie:

  Idea SEPA
  SEPA czyli Single Euro Payment Area, to program współpracy pomiędzy bankami nadzorowany przez EPC (European Payment Council).
  Celem SEPA jest utworzenie jednolitego rynku usług płatniczych tak, aby podmioty fizyczne oraz gospodarcze mogły wykonywać płatności w łatwy, bezpieczny a zarazem tani sposób.
  Naczelną ideą systemu SEPA jest możliwość wykonywania płatności transgranicznych w walucie EUR tak, jakby to były płatności krajowe (przede wszystkim w kwestii kosztu oraz czasu realizacji).

  Zakres SEPA
  SEPA obejmuje w pierwszej kolejności Państwa należące do strefy Euro. W tych krajach, SEPA jest obowiązkową formą rozliczeń w walucie Euro od 01.02.2014.
  W początkowej fazie, Państwa dla których SEPA nie jest obowiązkowa mogą w niej uczestniczyć i przyjąć jej standardy.
  W kolejnym etapie (31.10.2016), SEPA stanie się obowiązkową formą rozliczeń dla wszystkich płatności w walucie Euro w krajach Unii Europejskiej należących oraz nie należących do strefy Euro (dane pochodzą z http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/migration/html/index.en.html ).

  Wymagania techniczne

  Zlecenie płatności oraz polecenie zapłaty w systemie SEPA wymaga zastosowania określonego formatu pliku płatności, opartego na standardzie ISO 20022 w formie pliku XML.
  Jednocześnie, dla poleceń zapłaty wymagane jest posiadanie określonego Identyfikatora Wierzyciela (Creditor ID), a także wypełnionego przez Dłużnika dokumentu Mandat SEPA (SEPA Mandate).
  Identyfikator Wierzyciela można uzyskać kontaktując się z bankiem.
  Mandat SEPA to dokument, którego wzorzec opracowała EPC (dozwolone są jego modyfikacje).
  Bardzo istotne znaczenie mają także dane podstawowe: wymagany jest poprawny numer IBAN oraz BIC, służące do identyfikacji kont bankowych.

  Rozwiązanie:

  Generowanie plików płatności w formacie SEPA z systemu SAP odbywa się przy wykorzystanie narzędzia PMW (Payment Medium Workbench). Każdy z banków uczestniczących w programie SEPA może mieć szczególne wymagania dotyczące formatu płatności, tym samym, konieczne są pewne dostosowania (nawet jeśli SEPA stanowi zunifikowany format, banki same określają wiele szczegółów takich jak np. wymagane dane). Aby obsłużyć te wymagania, utworzonych zostało kilka rozwiązań niestandardowych – pozwalających na generowanie plików dokładnie w takim formacie, w jakim oczekuje tego każdy z banków przy jednoczesnym zachowaniu niskiej liczby form płatności w systemie SAP. Rozwiązanie u klienta obejmuje także interfejsy automatyczne (pomiędzy SAP a bankami) tym samym w SAP zostały wprowadzone pewne ograniczenia, jak np. brak możliwości generowania wielokrotnie tego samego pliku, brak możliwości generowania pliku z przelewem dla propozycji płatności. Wszystko po to, aby zapobiec duplikowaniu płatności (interfejsy automatycznie przesyłają utworzone pliki do banków). Dla obsługi poleceń zapłaty (SEPA Direct Debit) wprowadzono nowy rodzaj danych podstawowych w systemie SAP: Mandat SEPA.
  Mandat SEPA stanowi standardowy obiekt SAP powiązany z danymi podstawowymi Odbiorców.

  Benefit:

  Powiązane strony zewnętrzne: