• PL
 • EN
 • Wdrożenie systemu analitycznego w CTL Logistics

  Klient: CTL Logistics. Międzynarodowy koncern oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego towarów. www.ctl.pl
  Osoba kontaktowa, mogąca potwierdzić referencje: Bartłomiej Wnuk, Dyrektor IT.
  Czas trwania projektu: Projekt wdrożeniowy trwał od stycznia 2016r. do czerwca 2016r.

  Referencje

  CTL Logistics sp. z o.o. w okresie 12.2015-07-2016 powierzyło stworzenie i rozwój aplikacji QlikView firmie BPX SA. Zadanie polegało na stworzeniu środowiska raportowego pozwalającego na szybkie i kompleksowe analizowanie danych operacyjnych i logistycznych. Środowisko raportowe integruje informacje z kilku systemów źródłowych m.in. systemu obsługi przewoźników i spedytorów kolejowych, systemu klasy ERP oraz źródeł dodatkowych takich jak pliki Excel.
  Założeniem była prezentacja danych zgodnie z przyjętymi przez CTL metodami, zaprojektowanie nowych oraz odwzorowanie istniejących raportów, a także zautomatyzowanie i skrócenie czasochłonnych procesów przygotowania danych do analizy.

  Efektem współpracy jest wdrożenie systemu analitycznego opartego na platformie QlikView oraz NPrinting, narzędzie do dystrybucji raportów. Dostęp do całości raportowania poprzez przeglądarkę internetową oraz dystrybuowanie kluczowych raportów statycznych za pośrednictwem poczty e-mail.

  Raporty QlikView / NPrinting umożliwiły analizę kluczowych dla klienta miar.
  Dokonano poprawy w zakresie raportowania w obszarach: