• PL
 • EN
 • SAP Real Estate Management – Dlaczego nie?

  W dzisiejszych czasach, silnej konkurencji i zawirowań ekonomicznych, menedżerowie zarządzający nieruchomościami są coraz częściej proszeni o uwalnianie zasobów pieniężnych, aby umożliwić inwestycje związane ze strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa.

  SAP Real Estate Management (RE-FX – Zarządzanie nieruchomościami) oferuje zintegrowane narzędzie do zarządzania nieruchomościami. Moduł RE-FX wspiera wszystkie fazy cyklu życia nieruchomości obejmujące nabycie lub zbycie nieruchomości oraz zarządzanie portfelem nieruchomości – w zakresie technicznym i komercyjnym wraz z procesami wsparcia, takimi jak rachunkowość zarządcza i raportowanie.

  SAP Flexible Real Estate Management wspiera:

  Integracja RE-FX z pozostałymi modułami SAP:

  Moduł Flexible Real Estate (RE-FX) umożliwia zintegrowanie go z zewnętrznym systemem typu GIS (ang. Geographic Information System), przez co uzyskujemy dostęp do wartościowych danych dotyczących fizycznego położenia obiektów oraz wizualizacji w postaci mapy.

  Podstawowe funkcje:

  Podstawowa funkcjonalność modułu RE-FX opiera się na danych podstawowych dostępnych w dwóch perspektywach (widoki: użytkowania i architektoniczny). Dzięki takiemu podziałowi mamy możliwość prostego tworzenia i zarządzania wszystkimi typami obiektów RE.

   

   

  W widoku użytkowania wyróżniamy następujące elementy:

   

   

  Jednostka Gospodarcza – stanowi prawnie niezależną jednostkę (przedsiębiorstwo).

  Jednostka Nieruchomości (Business Entity/Site) – grupuje obiekty nieruchomości, które są ze sobą powiązane np. znajdują się w jednej gminie, współdzielą dostęp do mediów itd.

  Grunt (Property/Land) – może zawierać istotne informacje tj. nazwa, adres, daty ważności, numer działki, numer księgi wieczystej itp., które mogą być wprowadzone podczas procesu pozyskiwania lokalizacji. Może zbierać dodatkowe koszty w perspektywie czasu, a także zawierać własne zasady rozliczania na podłączone do niego obiekty najmu.

  Budynek (Building) – jest obiektem o właściwościach analogicznych do gruntu. Na jego bazie są wynajmowane pokoje lub obszary (np. mieszkania, magazyny, sklepy)

  Obiekt Najmu (Rental Object) – reprezentuje pojedyncze obiekty w RE i powinien być powiązany z odpowiednimi Lokalizacjami Funkcjonalnymi (moduł PM), gdzie w formie cech dostępne są fizyczne charakterystyki obiektu (t.j. typ, adres fizyczny, koordynaty GPS, pozycja, średnie zużycie energii itp.). Powinien mieć zdefiniowane własne procedury rozliczania kosztów (np. na zlecenie wewnętrzne CO). Wyróżniamy 3 typy obiektów najmu:

  Partner Biznesowy:

  Stanowi funkcjonalność niezbędną do prawidłowego działania modułu RE-FX.
  Reprezentuje różne zakresy zadań, które może pełnić osoba lub organizacja z punktu widzenia umowy (np. odbiorca płatności, administrator, osoba do kontaktów itp.).
  Daje możliwość automatycznej dwustronnej synchronizacji danych podstawowych Partnera Biznesowego pomiędzy modułem RE oraz FI (dostawcy/odbiorcy).
  Może być przypisywany zarówno do umów, jak i pozostałych obiektów RE (grunty, budynki, obiekty najmu).

  Umowa:

  1. Stanowi element spajający obiekty RE w pewną całość o strukturze zbliżonej do umów podpisywanych pomiędzy najemcą i wynajmującym.
  2. Istnieje możliwość skonfigurowania dowolnej ilości typów umów, dla których można określić zestaw przechowywanych danych, dostępne warunki kontraktowe oraz autoryzacje użytkowników.
  3. Jest obiektem zapewniającym bardzo dużą elastyczność, gdyż:- jest używana do umów zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców,- jest używana w celach najmu/wynajmu oraz informacyjnych (nie związanych z rzeczywistymi księgowaniami),- daje możliwość przypisania różnych typów obiektów do jednej umowy (np. pokoi z różnych budynków),- dostarcza funkcjonalność generowania obiektów najmu podczas tworzenia umowy,- zawiera funkcje ułatwiające zarządzanie ważnymi terminami zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami (np. przypomnienia dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych, czy powiadomienia o konieczności rozliczenia kaucji w 3 ostatnich czynszach),- umożliwia ręczne i automatyczne przedłużanie oraz wypowiadanie umów,

  – ułatwia obsługę kaucji i gwarancji bankowych,

  – oferuje różne typy warunków i zasad kalkulacji np: oparte o stałą kwotę, zależne od pomiarów wprowadzanych na poziomie umowy bądź obiektu przypisanego do umowy, zależne od wartości innych warunków,

  – cele warunków definiują sposób księgowania kosztów bądź przychodów (np. czynsz: aktualny, rynkowy, pustostan),

  – definiowanie warunków księgowania (wykorzystywanych w programie płatności), tj. warunki płatności, formy płatności, bank i rachunek bankowy, blokada płatności,

  – definiowanie cykli księgowań za pomocą: definicji okresu cyklu (np. 3 miesiące), sposobu płatności (z dołu / z góry), początku cyklu (początek warunku, roku, dowolna data), sposobu wyliczania kwoty (kwota liczona w stosunku do cyklu, miesiąca, roku).

  1. Zapewnia integrację z innymi elementami oprogramowania SAP, gdyż:- daje możliwość przypisywania wielu Partnerów Biznesowych z centralnego rejestru (wspólny dla różnych modułów) w jednej lub wielu rolach.- jest powiązany z Księgowością (FI, FI-AA) i Kontrolingiem (CO).

  Korzyści płynące z wdrożenia RE-FX:

  Zapraszamy na naszą stronę dotyczącą SAP Finanse, gdzie również omówiliśmy temat elastycznego zarządzania nieruchomościami (SAP RE).

  Opracowanie:
  Marcin Matysiak
  Kierownik działu SyteLine