Przed kilkoma tygodniami rozpoczęliśmy prace przy wdrożeniu systemu SAP w południowoafrykańskim oddziale jednego z globalnych koncernów FMCG (nazwa firmy zastrzeżona). Ten projekt to tzw. roll – out, a nasi konsultanci odpowiadają za prace nad modułem wspomagającym zarządzanie jakością: SAP QM.

Jak mówi Rafał Klawikowski, konsultant SAP w Business Partners eXcellence: „Moduł SAP QM umożliwi naszemu klientowi ewidencję w systemie wszystkich badań jakościowych i ich wyników oraz analizę krótko oraz długoterminowych trendów jakościowych. Ponadto, możliwe będzie obniżenie kosztów zapewnienia jakości, łatwiejsza też będzie identyfikacja przyczyn powstawania braków i defektów itp.”

Start systemu produkcyjnego jest planowany na pierwszy kwartał 2012 roku.

W tym momencie warto wspomnieć że nie jest to nasz pierwszy kontakt z modułem QM. W pierwszym półroczu 2011 roku jeden z naszych konsultantów uczestniczył we wdrożeniu modułu Kontroli Jakości w sześciu europejskich oddziałach tego samego koncernu, co pozwoliło mu uzyskać rzadko spotykane na polskim rynku doświadczenie oraz wiedzę.