Z dniem 08.01.2012 zakończyło się przyłączenie systemowe nowej jednostki gospodarczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn do grupy kapitałowej Azoty Tarnów. Projekt obejmował utworzenie Centrum Usług Wspólnych oraz roll – out modułowy pomiędzy w/w jednostkami. Wdrożenie prowadzili konsultanci firmy Hewlett-Packard Polska, dla których firma Business Partners eXcellence (BPX) świadczyła usługi podwykonawcze.

Prace systemowe obejmowały zakresem funkcjonalnym wszystkie kluczowe obszary działalności Grupy Azoty Tarnów, począwszy od rachunkowości finansowej, treasury, środków trwałych i controllingu, przez sprzedaż, logistykę, aż po produkcję i gospodarkę materiałową. Prace podwykonawcze firmy BPX obejmowały podmoduły Treasury, Środki Pieniężne oraz Banki. Największym wyzwaniem była konieczność dostosowania systemu do wymagań całej Grupy Kapitałowej oraz potrzeba zmiany mentalności w Grupie w związku z utworzeniem koncepcji Centrum Usług Wspólnych.
Dzięki zaangażowaniu obu stron projektu wdrożenie zakończyło się sukcesem.