nasze wartości

Naszym celem jest efektywne dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Rozwiązania te umożliwiają naszym Klientom zdecydowany rozwój oraz osiąganie przewagi rynkowej. 

Aby móc osiągać stawiane przed nami cele, kierujemy się w swoich działaniach partnerskimi i etycznymi zasadami współpracy:

Jakość

Jakość jest naszym priorytetem. Nasze projekty prowadzimy zgodnie z najlepszymi standardami. Stosujemy metodyki ASAP, PRINCE2, PMI. Dzielimy się naszą wiedzą tak, by Klient po wdrożeniu samodzielnie korzystał ze wszystkich dobrodziejstw nowego oprogramowania.

Odpowiedzialność

Dane słowo jest dla nas wiążącą umową. Dotrzymanie danego słowa stawiamy sobie za punkt honoru i naszej dobrej reputacji. Nie stronimy od wyzwań, ale składamy tylko realne obietnice.

Partnerstwo

Stawiamy na partnerstwo. Każdy Klient jest dla nas Partnerem, z którym wspólnie realizujemy zadanie, ku obopólnej korzyści. Sukces jest wspólnym dziełem.

Szczerość

Rzetelny status prowadzonych przez nas prac/projektów jest naszą wizytówką. O zdiagnozowanych zagrożeniach informujemy na bieżąco. Dążymy do jak najszybszego ich rozwiązania.

Świadomość celu

Przedkładamy zyski długoterminowe nad doraźnymi. Koncentrujemy nasze działania na osiągnięciu realnych korzyści biznesowych, wynikających z przedsięwzięcia informatycznego, którego realizacji się podejmujemy.

Wzajemność

Szanujemy czas zarówno własny, jak i naszych Klientów. Traktujemy naszych Klientów tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani.

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP