Podstawowe informacje o spółce

Akcjonariat Rozwiń

Akcjonariusze firmy BPX S.A na wrzesień 2015r.:

L.p. Wyszczególnienie Ilość akcji Udział
w kapitale
Ilość głosów Udział
w głosach
1 Bogusław Cieślak 13.662.484  65,67 % 13.662.484 65,67 %
2 Pani Anna Saczuk 1.258.357 6,05% 1.258.357 6,05%
3 Pan Marcin Zoga 2.316.311 11,13% 2.316.311 11,13%
4 Pozostali akcjonariusze 3.567.058  17,15% 3.567.058 17,15%
5 RAZEM  20.804.210  100 %  20.804.210  100 %

Opis działalności Rozwiń

Spółka istnieje od 2006 roku. Już po dwóch latach stała się istotnym graczem na rynku systemów dla średniej wielkości przedsiębiorstw. Kolejne lata to dynamiczny wzrost obrotów oraz zatrudnienia, coraz bardziej ambitne wdrożenia. Następnym krokiem potwierdzającym systematyczny i stabilny rozwój było wejście na rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Od stycznia 2014 roku, po zmianach własnościowych, BPX S.A. została odnotowana na NewConnect.

BPX S.A. specjalizuje się w doskonaleniu procesów zarządzania, z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP i Business Intelligence.

W naszej ofercie znajdą się usługi doradcze, dotyczące wykorzystania systemów informatycznych, wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie, usługi związane z rozwojem i utrzymaniem tych systemów w ruchu, jak również szeroko rozumiane doradztwo biznesowe. Nasze usługi zamierzamy świadczyć bezpośrednio klientom wdrażającym i eksploatującym systemy informatyczne, jak też we współpracy z największymi firmami konsultingowymi w dużych i złożonych projektach.
W naszym portfolio produktowym znajdować się będą zarówno systemy klasy ERP (SAP i Infor), jak też nowoczesne systemy Business Discovery, oparte o technologię in memory – QlikView.

Zapraszamy do zapoznania się z planami rozwoju spółki w najbliższych latach

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP