Prognozy wyników finansowych

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2015

ArchiwumRozwiń

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2014

 

Korekta prognozy finansowej na 2010 rok

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że po analizie sytuacji ekonomicznej Spółki koryguje prognozy finansowe na 2010 rok opublikowane w raporcie bieżącym nr 3/2010 z dnia 02.02.2010 roku.

Prognozowane wyniki finansowe na 2010 rok, po korekcie kształtują się następująco:

  • Przychody (netto): 6 mln PLN

  • Zysk (netto): 1 mln PLN

Główne przyczyny korekty: – przekazanie mniejszej liczby lokali mieszkalnych ich Nabywcom w inwestycji przy ul. Wałbrzyskiej 17 we Wrocławiu – sprzedaż mniejszej liczby lokali mieszkalnych od zakładanej w prognozie.

 

Prognozy finansowe na 2010 rok

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przygotował prognozę finansową na 2010 rok uwzględniając aktualnie prowadzone inwestycje oraz obecną i przewidywaną sytuację rozwoju rynku wg stanu wiedzy na dzień publikacji prognozy.

Prognoza zakłada osiągnięcie następujących wyników finansowych:

  • Przychody (netto): 9,2 mln PLN

  • Zysk netto: 1,5 mln PLN

Prognozę oparto o założenie, że do końca 2010 roku zostaną sprzedane i przekazane wszystkie lokale mieszkalne w realizowanej obecnie inwestycji we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 17 oraz w miejscowości Jaszkotle.

Na dzień sporządzenia prognozy sprzedano lub podpisano umowy rezerwacyjne na 45% posiadanych w ofercie lokali mieszkalnych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że większość z prognozowanych wyników finansowych zostanie wykazana przez Spółkę w III i IV kwartale 2010 roku.

Prezentowana prognoza będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu poprzez kontrolę wykonania jej założeń. W raportach kwartalnych za 2010 rok zamieszczana będzie informacja o jej aktualnym wykonaniu.

Ewentualne zmiany wykraczające o co najmniej 20% prezentowanych wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP