EBI 2017

Raport EBI nr 1/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2017
Data dodania 2016-01-11 10:13:43
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Rada Nadzorcza postanowiła wybrać AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Celna 13/15, 30 – 507 Kraków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2017
Data dodania 2016-01-16 11:04:24
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raport za IV kwartał 2016 roku: 14 luty 2017 r.
Raport za I kwartał 2017 roku: 15 maja 2017 r.
Raport za II kwartał 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.
Raport za III kwartał 2017 roku: 14 listopada 2017 r.
Raport roczny jednostkowy za 2016 rok: 31 maja 2017 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok: 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 8/2017
Data dodania 2017-05-31 22:19:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 27 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

Załączniki:

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 9/2017
Data dodania 2017-06-27 17:38:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Powołaniu członków Rady Nadzorczej
Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Marcina Zogę, pana Tomasza Chudzikowskiego, panią Biankę Kunicką-Chudzikowską, pana Macieja Wiśniewskiego, pana Jarosława Kuśnierza. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 27 czerwca 2020 r.

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej BPX S.A.

 

Załączniki:

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 10/2017
Data dodania 2017-06-28 10:03:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2017 roku.
Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd BPX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Załączniki:

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2017Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 14/2017
Data dodania 2017-12-21 15:38:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

 

Zmiany w Zarządzie Spółki – rejestracja.
Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w składzie Zarządu spółki, tj. został wykreślony pan Michał Wierzbowski na skutek złożonej w dniu 07 września 2016 r. rezygnacji oraz nastąpiła zmiana sprawowanej funkcji pana Michała Osoby z Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP