EBI 2018

Raport EBI nr 1/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 1/2018
Data dodania 2018-01-10 13:52
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
Rada Nadzorcza postanowiła wybrać AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2018
Data dodania 2018-01-12 16:47
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BPX S.A. za rok 2017, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 4037, działającym pod firmą AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP