ESPI 2018

Raport ESPI nr 2/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 2/2018
Data dodania 2018-21-05 16:44
Spółka BPX Spółka Akcyjna

 

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 19 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Raport ESPI nr 3/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 3/2018
Data dodania 2018-30-05 22:24
Spółka BPX Spółka Akcyjna

 

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie o transakcji na akcjach BPX S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
 

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

 

Raport ESPI nr 4/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 4/2018
Data dodania 2018-30-05 22:18
Spółka BPX Spółka Akcyjna

 

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BPX S.A.

W wyniku nabycia 30 maja 2018 r. 179.765 akcji na okaziciela BPX S.A. zmienił się udział p. Bogusława Cieślaka w kapitale i w głosach na WZA BPX S.A.

Przed ww. nabyciem akcji posiadał 13.809.975 akcji BPX S.A., które stanowiły 66,38% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 13.809.975 głosów na WZA, stanowiących 66,38% głosów na WZA.

Obecnie posiada 13.989.740 akcji BPX S.A., które stanowią 67,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 13.989.740 głosów na WZA, stanowiących 67,24% głosów na WZA.

 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Raport ESPI nr 5/2018Rozwiń

Typ raportu Raport bieżący
Numer 5/2018
Data dodania 2018-19-06 19:59
Spółka BPX Spółka Akcyjna
 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd BPX S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 19 czerwca 2018 r. roku:

Bogusław Cieślak – posiadający bezpośrednio 13.484.541 głosów z 13.484.541 akcji, co stanowiło 84,87% głosów na ZWZA i stanowi 67,24% w głosach ogółem,

Marcin Zoga – posiadający bezpośrednio 180.154 głosów z 180.154 akcji oraz pośrednio przez Housemax sp. z o.o. we Wrocławiu 2.134.882 głosów z 2.134.882 akcji, co łącznie dało 2.315.036 głosów z 2.315.036 akcji, co stanowiło 14,04% głosów na ZWZA i stanowi 11,13% w głosach ogółem.

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP