Raporty kwartalne (Archiwum raportów okresowych)

Raport EBI nr 23/2016Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 23/2016
Data dodania 2016-11-14 16:28:58
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
BPX 2016 Q3 Raport kwartalny.pdf rozmiar: 981.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 21/2016Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 21/2016
Data dodania 2016-08-16 18:19:34
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2016 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny za 2 kwartał 2016 r.FINAL.pdf rozmiar: 1087.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 16/2016Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 16/2016
Data dodania 2016-05-20 16:29:56
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r. Powodem korekty jest oczywista pomyłka w skonsolidowanych danych finansowych za IV kw. 2015 roku, gdzie błędnie umieszczono dane jednostkowe. Tym samym skonsolidowane dane finansowe za IV kw. 2015 roku narastająco zawierały błędne pozycje. Ponadto Emitent kierując się zasadą ostrożności i po konsultacji z audytorem utworzył rezerwę na zobowiązania tj. na przyszłe koszty z niezrealizowanej umowy inwestycyjnej oraz rezerwę na świadczenia pracownicze.
W załączaniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2015 r. po korekcie.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
 §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny za 4 kw. 2015 r.-korekta.pdf rozmiar: 963.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2016Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 3/2016
Data dodania 2016-02-15 20:37:02
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za IV kwartał 2015 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny BPX S A za 4 kw 2015 r .pdf rozmiar: 802.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 30/2015Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 30/2015
Data dodania 2015-11-16 20:31:00
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2015 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny za 3 kwartał 2015.pdf rozmiar: 759.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 24/2015Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 24/2015
Data dodania 2015-08-14 10:55:11
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2015 r.

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za 2 kwartał 2015 roku.pdf rozmiar: 922.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Michał Wierzbowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 11/2015Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 11/2015
Data dodania 2015-05-14 12:19:17
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za I kwartał 2015 roku

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 roku.pdf rozmiar: 805.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 5/2015Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 5/2015
Data dodania 2015-02-13 11:22:31
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za IV kwartał 2014 roku

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 34/2014Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 34/2014
Data dodania 2014-11-14 10:50:57
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za III kwartał 2014 roku
Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 33/2014Rozwiń

 
Typ raportu Raport kwartalny
Numer 33/2014
Data dodania 2014-08-14 13:57:54
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport kwartalny BPX S.A. za II kwartał 2014 r.
Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 25/2014Rozwiń

 
Typ raportu Raport kwartalny
Numer 25/2014
Data dodania 2014-05-14 12:02:42
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.pdf rozmiar: 652.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 13/2014Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 13/2014
Data dodania 2014-02-14 17:07:08
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
Zarząd DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2013Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 3/2013
Data dodania 2013-02-15 13:45:56
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2013Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 13/2013
Data dodania 2013-05-14 21:14:15
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za I kwartał 2013 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 19/2013Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 19/2013
Data dodania 2013-08-14 17:57:54
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 23/2013Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 23/2013
Data dodania 2013-11-14 16:31:33
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2012Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 2/2012
Data dodania 2012-02-14 23:48:38
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za IV kwartał 2011 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2012Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 6/2012
Data dodania 2012-05-14 22:43:32
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za I kwartał 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2012Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 12/2012
Data dodania 2012-08-14 17:19:05
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za II kwartał 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2012Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 13/2012
Data dodania 2012-08-18 15:45:54
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Korekta raportu kwartalnego DOMEX-BUD Development S.A. za II kwartał 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2012 roku. Korekta raportu dotyczy informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta oraz o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Korekta dotyczy raportu nr 12/2012 z dnia 14.08.2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Uzupełniony raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 19/2012Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 19/2012
Data dodania 2012-11-14 19:50:49
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za III kwartał 2012 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2011Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 5/2011
Data dodania 2011-02-14 08:17:48
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za IV kwartał 2010 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2011Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 8/2011
Data dodania 2011-05-12 11:52:33
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
 
Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2011 roku.
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 
 
Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2011Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 12/2011
Data dodania 2011-08-12 11:30:10
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za II kwartał 2011 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 13/2011Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 13/2011
Data dodania 2011-11-14 18:53:42
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za III kwartał 2011 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2010Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 4/2010
Data dodania 2010-02-12 19:02:55
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
RAPORT KWARTALNY za IV kw. 2009

Osoby reprezentujące spółkę:

· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2010Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 10/2010
Data dodania 2009-08-04 18:34:48
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za I kwartał 2010 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:
Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 20/2010Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 20/2010
Data dodania 2010-11-12 18:05:04
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za III kwartał 2010 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2009Rozwiń

Typ raportu Raport kwartalny
Numer 12/2009
Data dodania 2009-11-12 21:03:10
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Kwartalny za III kwartał 2009 roku
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku „Informacje bieżące i okresowe w ASO”.

Załączniki:
RAPORT KWARTALNY za III kw. 2009

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP