Raporty roczne (Archiwum raportów okresowych)

Raport EBI nr 10/2015Rozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 10/2015
Data dodania 2014-05-13 14:17:45
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport roczny BPX S.A. za 2014 r.

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki za 2014 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Informacja o stosowaniu dobrych praktyk na rynku NewConnect.pdf rozmiar: 442.1 kB
 2. List Prezesa Zarzadu.pdf rozmiar: 127.2 kB
 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf rozmiar: 10542.9 kB
 4. Oświadczenia Zarządu.pdf rozmiar: 116.7 kB
 5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.pdf rozmiar: 793.2 kB
 6. Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok.pdf rozmiar: 670.7 kB
 7. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf rozmiar: 424.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport EBI nr 22/2014Rozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 22/2014
Data dodania 2014-05-09 14:04:49
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A.

Raport roczny Domex-Bud Development S.A. za 2013 r.
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki za 2013r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. List Prezesa Zarządu
 2. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2013 rok
 3. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok
 5. Informacja o stosowaniu dobrych praktyk na rynku NewConnect
 6. Oświadczenia Zarządu
 7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Anna Saczuk – Prezes Zarządu
 • Rafał Klawikowski – Członek Zarządu

Raport roczny za 2012 rokRozwiń

Typ raportu Raport roczny
Numer 15/2013
Data dodania 2013-05-31 10:32:58
Spółka DOMEX-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport Roczny za 2012 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2012 rok.

 1. List Prezesa Zarządu.
 2. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2012 rok.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok.
 5. Informacja o stosowaniu dobrych praktyk na rynku NewConnect.
 6. Oświadczenia Zarządu.
 7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. List Prezesa Zarządu
 2. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za rok 2012
 3. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok
 4. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
 5. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku
 6. Oświadczenia Zarządu
 7. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok 

Osoby reprezentujące spółkę:
· Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport roczny za 2011 rokRozwiń

Typ raportu Raport Roczny
Numer 5/2012
Data dodania 2012-04-30 20:46:56
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Roczny za 2011 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport roczny za 2011 rok

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport Roczny za 2010 rokRozwiń

Typ raportu Raport Roczny
Numer 7/2011
Data dodania 2011-05-11 10:41:01
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Roczny za 2010 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport roczny za 2010 rok

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport Roczny za 2009 rokRozwiń

Typ raportu Raport Roczny
Numer 11/2010
Data dodania 2010-05-17 19:19:19
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Roczny za 2009 rok
Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2009 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:
Raport roczny za 2009 rok

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

Raport Roczny za 2008 rokRozwiń

Typ raportu Raport Roczny
Numer 4/2009
Data dodania 2009-04-30 11:41:59
Spółka BPX Spółka Akcyjna

Raport Roczny za 2008 rok

Załączniki:
Raport Roczny DOMEX-BUD Development S.A. za rok 2008 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Tomasz Kowalski – Prezes Zarządu

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP