Doradztwo, szkolenia, audyty i analizy

Wszystkie elementy projektu (doradztwo, szkolenia, audyty i analizy) są równie ważne przy profesjonalnym i kompleksowym wdrożeniu systemu ERP lub BI. Konsultanci, wchodzący w skład zespołu BPX, posiadają bogate doświadczenie projektowe, które uwzględnia wszystkie elementy projektu, niezbędne do efektywnego nim zarządzania
i zrealizowania. Najwyższa specjalizacja dotyczy m.in. nadzoru wdrożeniowego, audytów przed- i powdrożeniowych, analiz wspierających oraz analiz nad nowymi rozwiązaniami SAP pod względem ich efektywności.
Mogą nam Państwo również powierzyć wszelkiego rodzaju szkolenia produktowe przeprowadzane przez naszych najlepszych specjalistów.

Dla naszych Klientów realizujemy:

Prace przedwdrożeniowe Rozwiń

 • Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań;

 • Pomoc w przygotowaniu strategii wdrożenia;

 • Analiza przedwdrożeniowa w zakresie identyfikacji i wstępnego modelowania procesów biznesowych, rekomendowanego zakresu i celów wdrożenia oraz oceny planowanych korzyści biznesowych;

 • Planowanie prac wdrożeniowych w zakresie przygotowania harmonogramu prac, a także oceny i ustalenia kosztów projektu.

Prace wdrożeniowe Rozwiń

 • Prace zarządcze w realizacji projektów (Project Management), szczególnie przy wykorzystaniu sprawdzonych metodologii wdrożeniowych PRINCE2, PMI oraz ASAP;

 • Audyty projektów wdrożeniowych, mające na celu ocenę ich przebiegu, stopnia realizacji, zgodności z planem itp.;

 • Modelowanie oraz reorganizacja procesów biznesowych;

 • Szkolenia produktowe dla użytkowników systemu.

Prace powdrożeniowe Rozwiń

 •  Audyty powdrożeniowe, oceny realizacji prac;

 • Audyty bezpieczeństwa na poziomie platformy systemowej;

 • Badanie efektywności wykorzystania rozwiązań SAP.

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP