Wdrożenia

Zajmujemy się wdrożeniami:

Opisy faz projektu:

Przygotowanie projektu Rozwiń

Podstawowym celem pierwszej fazy wdrożenia jest przygotowanie projektu od strony organizacyjnej. Po stronie Klienta wymagane jest pełne wsparcie osób decyzyjnych, aby możliwa była skuteczna realizacja prac i wprowadzenie zmian w obecnym środowisku. W tej fazie należy rozważyć następujące zagadnienia:

 • Jasne określenie misji i głównych celów projektu;

 • Uszczegółowienie zakresu projektu;

 • Zdefiniowanie strategii wdrożenia systemu;

 • Opracowanie ramowego harmonogram projektu;

 • Ustalenie struktury organizacyjnej i ról w projekcie;

 • Powołanie zespołu projektowego po stronie Klienta i Wykonawcy;

 • Założenia i zagrożenia, przyjęte przed realizacją wdrożenia;

 • Sposoby komunikacji oraz dane kontaktowe do kluczowych interesariuszy.

Prace na tym etapie polegają na przygotowaniu 3 głównych produktów:

 • Karta Projektu zawierająca definicję projektu;

 • Plan Projektu;

 • Regulamin z procedurami zarządzania projektem.

Analiza biznesowa i funkcjonalna Rozwiń

Analiza jest procesem, polegającym na identyfikacji i zrozumieniu potrzeb Klienta w zakresie wymaganych funkcjonalności systemu informatycznego, który ma usprawnić osiągnięcie długofalowych celów biznesowych.

W efekcie poprawnie przeprowadzonej analizy powstaje spis udokumentowanych wymagań wraz z określonymi priorytetami, umożliwiającymi zaplanowanie implementacji systemu. Przed przystąpieniem do fazy realizacji powinna nastąpić ocena proponowanego rozwiązania.

Przygotowanie koncepcji wdrożenia Rozwiń

Koncepcja biznesowa jest modelem docelowych procesów, jakie będą funkcjonować u Klienta po zakończeniu wdrożenia systemu. Umożliwia jasne zdefiniowanie zakresu prac projektowych poprzez uwzględnienie modelów procesów i struktur danych, wykorzystywanych w systemie.

W tej fazie realizowane są:

 • Szkolenia zespołu projektowego, umożliwiające poznanie docelowego systemu;

 • Opisy docelowych procesów biznesowych;

 • Stworzenie dokumentu Koncepcji Biznesowej;

 • Przygotowanie środowiska IT do rozpoczęcia fazy realizacji.

Realizacja Rozwiń

Jest to faza konfiguracji systemu, zgodnie z zaakceptowaną koncepcją biznesową. Zespół wdrożeniowy przygotowuje rozwiązanie, spełniające szczegółowe wymagania tak, aby zrealizowane były wszystkie założone funkcje systemu. Wynikiem prac tej fazy jest prototyp systemu docelowego.

W tej fazie wykonywane są następujące prace:

 • Konfiguracja standardowa i jej akceptacja;

 • Przygotowanie narzędzi migracyjnych i przeprowadzenie testowej migracji na próbce danych;

 • Budowa i test interfejsów, umożliwiających transfer danych pomiędzy systemem wdrażanym, a systemami dziedzinowymi, wykorzystywanymi dotychczas u klienta;

 • Wykonanie zdefiniowanych rozszerzeń systemu, które pozwalają na realizację funkcjonalności specyficznych dla danego klienta, a nie pokrytych przez rozwiązanie standardowe (w tym dodatkowe raporty i formularze);

 • Przygotowanie uprawnień, umożliwiających ograniczenie dostępu do poszczególnych danych, w zależności od roli użytkownika, korzystającego z systemu;

 • Testy jednostkowe i integracyjne;

 • Przygotowanie dokumentacji konfiguracji i materiałów dla użytkowników kluczowych;

 • Przygotowanie środowiska produktywnego oraz administracji systemem.

Szkolenia i testy Rozwiń

Po zakończeniu fazy realizacji system przygotowywany jest do pracy produktywnej. Następuje zasilenie systemu migrowanymi danymi, a użytkownicy kluczowi po stronie klienta przeprowadzają testy akceptacyjne, które mają na celu formalne potwierdzenie jakości wdrożonego systemu (jego zgodności z koncepcją). Na tym etapie przeprowadzane są również szkolenia użytkowników, pozwalające na swobodne korzystanie z systemu.

Zaakceptowany system zostaje przeniesiony na docelowe środowisko systemowe.

Uruchomienie produktywne systemu i wsparcie powdrożeniowe Rozwiń

Na tym etapie następuje pełne uruchomienie produktywne nowego systemu (tzw. go-live). Użytkownicy zaczynają korzystać ze wszystkich możliwości wdrożonego rozwiązania w codziennej pracy, przy asyście konsultantów z zespołu wdrożeniowego. Kontrolowany rozruch trwa zwykle ok. miesiąca, aby zostały uwzględnione prace, związane z zakończeniem miesiąca po stronie księgowości i kontrolingu.

Faza ta jest ostatnim elementem projektu, która kończy się wraz z podpisaniem finalnego protokołu odbioru systemu.

Rozwój systemu Rozwiń

Rozwój kolejnych funkcjonalności może być realizowany w formie przedłużonego wsparcia powdrożeniowego lub jako kolejne mini-projekty. Zazwyczaj odbywa się to przy pomocy formalnego procesu zgłaszania zmian, w którym modyfikacje przed ich wykonaniem są oceniane pod kątem ich użyteczności biznesowej.

SAP ERP
SAP All-in-One

QlikView
Qlik Sense

Infor SyteLine ERP