• PL
 • EN
 • EBI 2018

  Raport EBI nr 1/2018

  Typ raportu Raport bieżący
  Numer 1/2018
  Data dodania 2018-01-10 13:52
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Wybór biegłego rewidenta.

  Zarząd Spółki BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
  Rada Nadzorcza postanowiła wybrać AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 2/2018

  Typ raportu Raport bieżący
  Numer 2/2018
  Data dodania 2018-01-12 16:47
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

  Zarząd BPX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BPX S.A. za rok 2017, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 4037, działającym pod firmą AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 3/2018

  Typ raportu Raport bieżący
  Numer 3/2018
  Data dodania 2018-01-19 15:54
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018r.

  Zarząd BPX S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.:

  Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok: 21 marca 2018 r.
  Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 21 marca 2018 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 4/2018

  Typ raportu Raport roczny jednostkowy
  Numer 4/2018
  Data dodania 2018-03-21 15:21
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport Roczny 

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
  29947098_oswiadczenia-zarzadu_-_jednostkowe-3
  29947098_list-prezesa-rap.-jednostkowy-2 (1)
  29947098_list-prezesa-rap.-jednostkowy-2
  29947098_informacja-o-stosowaniu-dobrych-praktyk-na-rynku-newconnect-w-2017r..-1
  29947098_Wybrane_dane_finansowe_ze_spraw._fin._za_2017_r._przeliczone_na_euro-6
  29947098_Sprawozdanie_z_badania_BPX_SA_2017-4
  29947098_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2017_rok-5
  29947098_BPX_SA__SF_za_2017_-0
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 5/2018

  Typ raportu Raport roczny skonsolidowany
  Numer 5/2018
  Data dodania 2018-03-21 15:27
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport Roczny 

  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 6/2018

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 6/2018
  Data dodania 2018-05-15 13:57
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

  Raport Kwartalny

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

  Śródroczne-konsolidowane-sprawozdanie-finansowe-za-I-kwartał-2018r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu

  Raport EBI nr 7/2018

  Typ raportu Raport bieżący
  Numer 7/2018
  Data dodania 2018-21-05 16:06
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

   

  Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 19 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Raport EBI nr 9/2018

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 9/2018
  Data dodania 2018-14-08 11:33
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

   

  Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny skonsolidowany BPX S.A. za II kwartał 2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Raport EBI nr 10/2018

  Typ raportu Raport kwartalny
  Numer 10/2018
  Data dodania 2018-14-11 12:10
  Spółka BPX Spółka Akcyjna

   

  Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny skonsolidowany BPX S.A. za III kwartał 2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.