Koszty pośrednie

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo jako rezultat prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej nie związane bezpośrednio z kosztami produkcji lub świadczonych usług.