Księga Główna w FI

Podstawowa Księga, która gromadzi konta księgowe, na których są ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze występujące w jednostce gospodarczej.