Miejsca powstawania kosztów (MPK)

Wskazuje na miejsce gdzie koszt jest generowany. Służy do gromadzenia kosztów na rożnych poziomach struktury organizacyjnej.