Rodzaje warunków cenowych (warunki cenowe)

W SAP SD każdy warunek cenowy (cena, rabat, dopłata, podatek itp.) jest odrębnie zdefiniowany oraz zawiera niezbędne informacje szczegółowe.