• PL
  • EN
  • Jednostka gospodarcza

    Najmniejsza jednostka organizacyjna, dla której można stworzyć odrębne zasady rachunkowości. Zdefiniowanie przynajmniej jednej jednostki gospodarczej w systemie SAP jest obowiązkowe.